Informatie Internationaal kinderfeest 30 juni

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op 30 juni vieren we op basisschool ’t Slingertouw het internationaal kinderfeest. Deze dag vieren we alle nationaliteiten en culturen bij ons op school. Dit jaar zullen we dit doen met een vlaggenceremonie, workshops en een internationaal buffet. We zouden het leuk vinden om deze dag ook met jullie te vieren. Dit zal er als volgt uitzien:
 
Vlaggenceremonie
Jullie zijn van harte welkom om te komen kijken naar de vlaggenceremonie. Hiervoor verzamelen we om 8.45 u met alle klassen op het schoolplein van de eigen locatie. We vragen alle ouders om aan de rand van het schoolplein plaats te nemen.
 
Workshops
Iedere klas kiest één cultuur waarvan een ouder bereid is om op 30 juni een korte presentatie/workshop te geven. Denk daarbij aan een kort taallesje, het laten zien van kleding, hapjes proeven, muziek of instrument laten zien/horen, informatie middels PowerPoint, natuur van het land, feesten, e.d.
In de aanloop naar het Internationaal Kinderfeest zal iedere klas het eigen lokaal aankleden in het thema van de gekozen cultuur. Op de dag zelf gaan de groepen ‘op wereldreis’ langs verschillende lokalen om de workshops te volgen. De leerkrachten zullen ouders benaderen om hier aan deel te nemen.  
 
Internationaal buffet
Op deze dag zullen wij lunchen met een internationaal buffet. Hiervoor vragen we ieder kind om een hapje (ongeveer 6 stuks) mee te nemen uit een land naar keuze. Uw kind kan zich hiervoor inschrijven bij de leerkracht.
 
We gaan er samen een mooie dag van maken!
 
Met vriendelijke groet,
 
Commissie Internationaal Kinderfeest
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dear parent(s)/caregiver(s), 
 
On June 30 we will celebrate the International Children's Festival with our school community. This day we will celebrate all nationalities and cultures at our school. This year we will do this with a flag ceremony, workshops and an international buffet. We would love to celebrate this day with you as well. This will look like the following:
 
Flag ceremony
You are welcome to come and watch the flag ceremony. We will gather at 8:45 am with all classes on the schoolyard of each location. We ask all parents to take a seat at the edge of the schoolyard. 
 
Workshops
Each class will choose one culture and ask a parent from that culture to give a short presentation/workshop on June 30. Think of a short language lesson, showing clothes, tasting snacks, showing/hearing music or instrument, information through PowerPoint, natural landmarks/monuments, celebrations, etc. 
In the run-up to the “Internationaal Kinderfeest”, each class will decorate the classroom in the theme of the chosen culture. On the day itself, the groups will go "on a trip around the world" visiting different classrooms to attend the workshops. Teachers will approach parents to participate in this.  
 
International Buffet
On this day we will have lunch with an international buffet. For this we ask each child to bring a snack (about 6 pieces) from a country of their choice. Your child can register for this with the teacher. 
 
We are going to make it a great day together!
 
With kind regards, 
 

Commissie Internationaal Kinderfeest