Interactief Webinar “Liefdevol opgroeien”

Beste ouder(s)/verzorger(s),   

Op 21 februari organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief Webinar “Liefdevol opgroeien” in het kader van De week van de Lentekriebels (4 - 8 maart 2024). Wij organiseren dit in samenwerking met GGD Hart voor Brabant en GGD West Brabant. Het thema van De week van de Lentekriebels is dit jaar “Weerbaar Online”. Thema’s zoals zelfbeeld, weerbaarheid, vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels komen hierbij aan bod. Tijdens dit Webinar krijgen ouders/verzorgers handvatten om mee te geven aan hun kind zodat ze zo goed mogelijk hun kind kunnen ondersteunen. Gastsprekers met expertise op dit thema zullen bespreken waarom het belangrijk is vanaf jonge leeftijd aandacht te hebben voor dit thema, hoe je je kind kan helpen een gezonde ontwikkeling door te maken, en hoe zo’n ontwikkeling er eigenlijk uit ziet. We zullen ook wat vertellen over De week van de Lentekriebels en het thema dit jaar.

 

Dit Webinar is bedoeld voor ouders/verzorgers van basisschoolleerlingen en andere geïnteresseerden.

De ouderavond zal online plaatsvinden op woensdag 21 februari van 20:00-21:15 uur.  Ouders/verzorgers kunnen zich aanmelden via Webinar Liefdevol opgroeien - GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl)

 

Save the date

Later dit jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor alle ouders/verzorgers in de regio. De eerstvolgende webinar data en thema’s zijn als volgt:

 

  • 18 juni 2024 - Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs
  • 08 oktober 2024 - Slaap

 

Met vriendelijke groet,  

Download document