Interactief webinar mediawijsheid

Interactief webinar.

Op 14 november 2023 organiseert GGD Brabant-Zuidoost een interactief webinar om samen met ouders in het thema mediawijsheid te duiken. Onderwerpen die aan bod komen zijn gezond mediagebruik, schermtijd, cyberpesten en sexting. Hierbij worden we versterkt door gastsprekers Emmy van Beek namens Halt en Marloes van Tetering namens Kenniscentrum Omgaan met Pesten. We zullen informatie en praktische tips delen om op een veilige, leuke en gezonde manier deel te nemen aan de digitale wereld.

Deze ouderavond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen 10-15 jaar maar andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom om deel te nemen.

De ouderavond zal online plaatsvinden op dinsdag 14 november van 19:45-21:00 uur. 

Ouders kunnen zich aanmelden via:  https://www.ggdbzo.nl/cursus/online-ouderavond-mediawijsheid/

Save the date

Volgend jaar organiseren wij ook weer online ouderavonden voor alle ouders in de regio.

De eerstvolgende data en thema’s zijn als volgt:

5 maart 2024 – Seksualiteit & relaties
18 juni 2024 - Van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

------------------------------------------------------------------------------------------------------

On November 14, 2023, GGD Brabant-Zuidoost is hosting an interactive webinar to dive into the topic of media literacy with parents. Topics include healthy media use, screen time, cyberbullying and sexting. Here we will be joined by guest speakers Emmy van Beek on behalf of Halt and Marloes van Tetering on behalf of Knowledge Center Coping with Bullying. We will share information and practical tips on how to participate in the digital world in a safe, fun and healthy way.

This parent evening is intended for parents of children between the ages of 10-15 but other interested parties are of course also welcome to attend.

The parent evening will take place online on Tuesday, November 14 from 7:45-21:00 pm. 
Parents can register via:  https://www.ggdbzo.nl/cursus/online-ouderavond-mediawijsheid/.

Save the date

Next year we will again organize online parent evenings for all parents in the region.

The next dates and themes are as follows:

March 5, 2024 - Sexuality & relationships.
June 18, 2024 - From primary to secondary education

Download document