Kinderboekenweek 2021

 

Beste ouders/verzorgers,

De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later. De Kinderboekenweek is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland en heeft als doel zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en met 17 oktober.

Ook op 't Slingertouw vieren we de Kinderboekenweek met verschillende activiteiten. We openen de kinderboekenweek voor de jongste kinderen op maandag 4 oktober met een toneelstuk op beide locaties en voor de midden- en bovenbouw zorgen we woensdag 6 oktober voor een feestelijke opening.

We besteden extra veel aandacht aan boeken, houden een voorleeswedstrijd voor groepen 5 t/m 8, de kinderen gaan vanaf groep 4 gedichten schrijven onder begeleiding van een schooldichter en al onze gedichten worden uitgegeven in 2 heuse dichtbundels die u ook echt kunt bestellen! De groepen 1 t/m 3 sluiten op 15 oktober af met een boekenmarkt.
Ook zullen we weer meedoen aan de boekenactie van de Bruna, meer informatie hierover volgt nog.
 
—————————————————————————————————————————-
Dear Parents/ Guardians,
 
The Children's Book Week 2021 is all about Becoming what you want, where children can become all the professions they want and can already dream about later. The Children's Book Week is the largest reading promotion campaign for children in the Netherlands and aims to enthuse as many children as possible to read books. The Children's Book Week will take place in 2021 from 6 to 17 October.

We also celebrate the Children's Book Week at 't Slingertouw with various activities. We will open the children's book week for the youngest children on Monday October 4 with a play at both locations and for the middle and upper years we will provide a festive opening on Wednesday October 6.

We pay extra attention to books, hold a reading competition for groups 5 to 8, the children start writing poems from group 4 under the guidance of a school poet and all our poems are published in 2 real poetry collections that you can actually order! Groups 1 to 3 will close this festive week on October 15 with a second-hand book market.
We will also participate in the Bruna book promotion again, more information about this will follow.

Delen: