Locatie Grasland tijdelijk niet telefonisch bereikbaar.

Locatie Grasland is wegens een storing telefonisch niet bereikbaar. 
Voor dringende zaken, kunt u even mailen naar de leerkracht of bellen naar de locatie Waterrijk.
Dank voor het begrip. 

-----------------------------------------------------------

Location Grasland is not available by phone due to an outage. 
For urgent matters, please email the teacher or call the Waterrijk location.
Thank you for understanding.