Na-schoolse theater lessen op 't Slingertouw

Star Class op t Slingertouw          

Dit schooljaar biedt Star Class opnieuw een theaterprogramma van 6 lessen aan op school (andere inhoud dan afgelopen jaren). De cursus is bestemd voor kinderen uit groep 3 tot t/m 8. De kinderen gaan aan de slag gaan met verschillende boeiende facetten van acteren en theater.

 

Onze serie van 6 lessen vormt een mooie afgeronde eerste kennismaking met theater en wordt verzorgd door een theatraal en pedagogisch goed onderlegde theaterdocent. 

 

Kinderen leren hoe theatrale technieken hen meer zelfvertrouwen geven, hoe zij zichzelf kunnen presenteren en tevens wordt het creatief denken gestimuleerd. De lessenreeks is gestructureerd opgezet en sluit naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen. In de lessen worden zij uitgedaagd en gemotiveerd om in een veilige omgeving en op eigen niveau het beste van zichzelf te laten zien.

 

Hieronder treft u de data en tijden aan voor dit traject :

 

Data 

22 september, 29 september, 6 oktober, 13 oktober*, 27 oktober, 3 november

Tijden 

15:00 tot 16:00 (kinderen worden vanaf 14:45 opgevangen)

 

* Op 13 oktober is de cursus gepland van 12:25 tot 13:15 (opvang vanaf 12:00) vanwege het feit dat de school om 12:00 uit is.  

 

Kosten 

€ 64,50 

 

De kinderen worden direct na de reguliere lestijd opgevangen door onze Star Class docent. De lessen starten een kwartier na schooltijd in de speelzaal en duren iedere keer een uur. 

Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Uw kind krijgt op school ook de papieren flyer mee naar huis. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar :

Enthousiasment 

Hulst 11 

5662 TC Geldrop 

Star Class at ’t Slingertouw

 

This school year Star Class again offers a theater program of 6 lessons at school (different content than previous years). The course is intended for children from groups 3 to 8. The children get to work with different fascinating aspects of acting and theater.

 

Our series of 6 lessons is a nicely rounded first introduction to theater and is provided by a theatrical and pedagogically well-educated theater teacher.

 

Children learn how theatrical techniques give them more self-confidence, how they can present themselves and creative thinking is also stimulated. The series of lessons is structured and connects seamlessly with the perception of the children. In the lessons they are challenged and motivated to show the best of themselves in a safe environment and at their own level.

 

Below you will find the dates and times for this route:

 

Data

September 22, September 29, October 6, October 13*, October 27, November 3 

Times

15:00 to 16:00 (children are taken care of from 14:45)

 

* On October 13, the course is scheduled from 12:25 to 13:15 (care from 12:00) due to the fact that school ends at 12:00. 

 

Cost

€ 64,50

 

The children are taken care of by our Star Class teacher immediately after regular class time. The lessons start fifteen minutes after school in the playroom and each time last an hour.

 

For more information, you can always call 040-2572410 or email info@enthousiasment.nl. If you want to register your child, please send an email to info@enthousiasment.nl. You will then receive a registration email from us. Your child will also receive the paper flyer at school. You can also use it for registration by filling in the slip from the flyer, photographing it and e-mailing it back. You may also send the slip by post to:

 

Enthousiasment

Hulst 11

5662 TC Geldrop