Ophalen kinderen schoolplein Grasland

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht al heeft opgemerkt zijn we druk bezig om het schoolplein op de locatie Grasland te vergroenen. 
Komende week zullen we de borders gaan aanplanten en naderen we het eind. 

Doordat er wat veranderingen zijn op het plein, merken we dat het bij het ophalen van de kinderen aan het einde van de dag nog niet helemaal loopt zoals we zouden willen. Wij willen daarom vragen om allemaal de verhogingen vrij te laten, zodat hier de leerkrachten met de kinderen kunnen gaan staan. Zo blijft het voor iedereen overzichtelijk. 

Dank alvast voor uw medewerking.

Team 't Slingertouw.

---------------------------------------------------------------------------------------

Dear Parent(s)/Guardian(s),

As you may have noticed, we are busy greening the schoolyard at the Grasland location. 
Next week we will start planting the borders.

Because there are some changes in the square, we have noticed that when the children are picked up at the end of the day, it is not quite running as we would like. We would therefore like to ask all of you to leave the elevations clear so that this is where the teachers can stand with the children. This way it stays clear for everyone. 

Thank you in advance for your cooperation.

Team 't Slingertouw.