Rapportfolio nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals eerder aangegeven in de nieuwsslinger werken we vanaf dit schooljaar met het rapportfolio.
Vanaf vandaag is het kopje “ dit ben ik” gepubliceerd.

---------------------------------------------------------------------------------

Dear parent(s)/caregiver(s),

As previously indicated in the news pendulum, we are working with the report portfolio starting this school year.
As of today, the heading "Dit ben ik" has been published.