Schoolvragenlijst voor ouders.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op 19 februari j.l. heeft u per gezin een e-mail ontvangen. In deze mail staat een link naar de jaarlijkse schoolvragenlijst voor ouders. 
Inmiddels heeft ongeveer 20 procent van de ouders de vragenlijst ingevuld. De resultaten uit vragenlijsten geven ons richting als school en helpen ons de koersplannen voor de komende jaren vorm te geven. 
Wij hebben uw mening dan ook hard nodig. 
Mocht het u ontschoten zijn, dan verzoeken we u om de vragenlijst alsnog te beantwoorden. 

Alvast veel dank. 

team 't Slingertouw

-------------------------------------------------------------------------------
 
Dear parent(s)/caregiver(s),
 
On February 19, you received an email for each family. This email contains a link to the annual school parent questionnaire. 
By now, approximately 20 percent of parents have completed the questionnaire. The results from questionnaires give us direction as a school and help us shape the course plans for the coming years. 
We really need your opinion. 
If it has slipped your mind, please answer the questionnaire. 
 
Many thanks in advance.
 
team 't Slingertouw