Tekort aan personeel/ vervangersproblemen/ stakingsdag

 

12-2

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Op dit moment is het onderwijs volop in het nieuws. De kwaliteit van het onderwijs staat erg onder druk. We hebben te maken met een lerarentekort en zeker bij ziekte is vervanging absoluut niet zeker. Afgelopen weken hadden we een aantal dagen geen vervanging en hebben we enkele collega’s  bereid gevonden om extra te komen werken. Ook hebben ambulante collega’s groepen over genomen, waardoor hun eigen werk of ondersteuning in de groepen/ groepjes is blijven liggen. Tevens hebben we groepen samengevoegd of verdeeld.

Onze organisatie staat onder druk. Wat gebeurt er eigenlijk als een leerkracht ziek is? Meestal belt de leerkracht Marian of Sultan om 7:00 uur ‘s ochtends. Eerst worden leerkrachten uit de vervangerspool benaderd om in te vallen. SKPO heeft een eigen vervangerspool met vaste en losse vervangers. Als er geen vervanger beschikbaar is dan zijn we zelf aan zet:

– Parttime collega’s benaderen of ze kunnen vervangen

– Eigen vervangers bellen of ze kunnen vervangen

– Collega’s met een ambulante taak nemen de groep over en laten hun eigen werkzaamheden liggen.

– Soms nemen stagiaires een gedeelte van de dag over.

– Groepen worden verdeeld of samengevoegd.

– Als laatste middel kunnen groepen naar huis gestuurd worden.

Hierbij is het belangrijk dat we ouders op tijd kunnen inlichten. Het laatste middel om een groep naar huis te sturen, zorgt voor veel druk bij ons. Wij willen jullie niet meer dan nodig confronteren met het feit dat kinderen niet naar school kunnen.

Momenteel wordt er opgeroepen tot staken op vrijdag 15 maart. Staken is een individueel recht. Als directie inventariseren wij de stakingsbereidheid binnen ons team. De gevolgen hiervan zullen we zo snel mogelijk aan u doorgeven.

Mogelijk hebben de kinderen geen school op 15 maart. Het is heel belangrijk dat kwaliteit en duurzame oplossingen voorop blijven staan in ons prachtige vak!

Delen: