Update

 

Beste ouders/ verzorgers,

Na een aantal fijne schoolweken is het inmiddels weer herfstvakantie. 
Zoals we aan het begin van het schooljaar gedeeld hebben, zijn we goed gestart. In de ochtenden werken de kinderen hard aan rekenen en taal. Dit schooljaar hebben we een nieuwe taal- en spellingmethode ingevoerd. Een methode die beter aansluit bij de kinderen van onze school; hoger basisniveau, differentiatiemogelijkheden, aanbod van taal op diverse manier waarbij vaardigheden belangrijk zijn en mogelijkheden voor zowel een schriftelijke- als digitale verwerking. De eerste ervaringen zijn positief. We merken wel dat de kinderen het als pittig ervaren en moeten wennen aan het hoger niveau in aanbod. 

In de middagen kunnen de kinderen vanuit hun talenten werken. We hebben forest education en techniek voor alle groepen vast op het rooster staan. Muziek, dans, open podium, koken, voor een thema op onderzoek uit en gaan ontwerpen…..allemaal mooie momenten om vanuit de verschillende talenten van kinderen te werken. 

Tijdens de eerste studiedag hebben we als team nagedacht over sociaal-emotioneel, internationalisering, verbinding intern en extern en thematisch werken. Dit zijn o.a. punten die in ons jaarplan terugkomen. Samen met de mr hebben we hier ook ideeën over uitgewisseld. Vorige week hadden we een open podium, de opening van de Kinderboekenweek en vandaag de afsluiting middels een tentoonstelling. Wat was dat net fantastisch! De Slingerraad is actief en denkt na over mooie ideeën voor de school. De Slingerraad is gevormd door een groep kinderen uit groep 6, 7 en 8. Zij vergaderen samen met de directie over allerlei schoolpunten. Binnenkort stellen zij zich voor. De kleutergroepen zijn begonnen met een speelinloop wat betekent dat de kinderen vanaf 8.20 mogen spelen met ontwikkelingsmateriaal. Dit zijn gerichte werkjes die klaarliggen op allerlei ontwikkelingsgebieden; taal, cijfers, kleuren, vormen, logisch denken enz. Alle andere activiteiten blijven ook gewoon nog bestaan, zoals de kring en de werkles. Zoals u leest, zijn we volop in bedrijf.

Staking: ja of nee op woensdag 6 november?
Momenteel loopt het gesprek op school over het wel of niet staken op woensdagochtend 6 november. Deze stakingsdag is afgekondigd via de onderwijsbonden. Het lerarentekort is al enorm merkbaar en voelbaar in de randstad. Het werven van nieuwe collega's en het behouden van teamleden zijn de uitdagingen waar we als onderwijs voor staan. Ook hebben we grote vraagtekens hoe we een eventuele griepgolf gaan opvangen met de wetenschap dat er niet voldoende vervangers zijn…….Maandag 28 oktober infomeren wij u over 6 november.  

Update Waterijk:
Locatie Waterlinie biedt van binnen als gebouw mooie mogelijkheden voor onderwijs. De pleinen, leerstraten en allerlei ateliers zijn voorbeelden van het innovatieve karakter. 

Van buiten houdt het gebouw ons bezig. Momenteel zijn we bezig met het onkruid rondom het gebouw. Ook staat er inmiddels een grote opdracht weggezet voor het buitenschilderwerk in 2020. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit rond april, mei zijn. Natuurlijk kijken we naar de meest handige planning hierin. Zodra we een datum en het aantal weken dat het in beslag neemt helder hebben, laten we dit weten.

Tijdens en na de grote schilderbeurt worden alle kozijnen, buitendeuren en de luiken in de patio's ook meegenomen in onderhoud. 

En dan…..het speeldek. Zoals eerder vertelt zijn alle tegels via een speciale constructie één voor één op het dak gelegd. De speciale constructie zorgt voor een complex verhaal. Daarnaast merken we ook dat veel tegels kapot gaan. De aannemer komt nu iedere keer op de dag zelf of de dag erna de kapotte tegel vervangen. Echter is de situatie op deze manier verre van ideaal. Op dit moment lopen de gesprekken met onze adviseur huisvesting over het volledig wel/ niet vernieuwen van de ondergrond. Terwijl dit gesprek loopt, denken we na over de inrichting van de speelplaats. De zoen- en zoefstrook gebruiken we als verlengstuk van de speelplaats. ​Er zijn plannen voor het plaatsen van een zandbak en een schuurtje waar de kleuterfietsen komen. Na het brengen van de kinderen, zullen we de poorten sluiten en dit stuk gebruiken zodat kinderen daar lekker kunnen rondfietsen, steppen en spelen in de zandbak. De poorten zijn gesloten tussen 9.00 uur en 14.15 uur. Let op: We laten u nog weten wannneer dit van kracht is. 

Op het speeldek komt een pannakooitje voor het voetballen en allerlei grondtekeningen die voor speelaanleiding kunnen zorgen. Daarnaast zorgen we voor elastieken, springtouwen en ander klein speelmateriaal. Het plaatsen van speeltoestellen beslissen we op het moment dat we duidelijkheid hebben over het wel/ niet geheel vervangen van het speeldek. 

We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen. 

Met de wijkcoordinator zijn we aan het onderzoeken over het eventueel aanleggen van één of meer zebrapaden aan de ​Waterlinie. We hopen hiermee voor de kinderen een veiligere situatie rondom school te zorgen. 

Na de herfstvakantie gaan we algauw de donkere, natte en even later ook de gladde dagen in. We merken dat veel kinderen met de auto worden gebracht. KIJK GOED UIT. Parkeer alleen op de plekken waar het mag. Niet op de stoep bij Waterrijk en niet in de berm bij locatie Grasland. 

Tenslotte willen wij u en uw gezin een hele fijne vakantie wensen! Tot maandag 28 oktober! 

Team basisschool 't Slingertouw

Delen: