Update begeleidingsteam

 

Beste ouders en verzorgers,
 

Ik heb een nieuwe baan, per 1 februari ga ik werken als orthopedagoog binnen de Externe Dienst van ons scholenbestuur, de SKPO.

Ik heb met heel veel plezier op BS 't Slingertouw gewerkt de afgelopen jaren en ben ongelooflijk trots op hoe het team van BS 't Slingertouw nieuwe ontwikkelingen is aangegaan.

In mijn werk als interne begeleider heb ik ervaren dat we samen proberen om ieder kind, hier in de wijk, zo goed mogelijk onderwijs te geven. 

Ik zie mijn nieuwe baan ook echt als een kans om het stukje Slingertouw uit te dragen aan alle scholen binnen de SKPO en wil jullie via deze weg allemaal bedanken voor de fijne  gesprekken.
 

Hartelijk groet, Kim van Pol
 

Extra informatie:
Maaike van den Bemt is langdurig afwezig.
Jacqueline van de Perre is met zwangerschapsverlof.
Door deze ontwikkelingen zal de Ib bezetting er als volgt uit komen te zien.

 

Grasland
Groepen 1 & 2 & 3a:  
Stefanie van Stipdonk 
Werkdagen: maandag – dinsdag – woensdag 
 
Groepen 3c, 4 & 5: 
Joyce Jansen
Werkdagen: maandag – dinsdag- vrijdag
 
Groepen 3b, 6, 7 & 8:

Jill Grant

Werkdagen: dinsdag – donderdag – vrijdag

 

Waterrijk

Groepen 1, 2, 3 & 4:

Marlieke Rombouts

Werkdagen: maandag

Prisca Thönissen 

Werkdagen: woensdag (om de week)

 

Groepen 5 & 6:

Jiska Magusin

Werkdagen: maandag – woensdag- donderdag

 

Groepen 7 & 8:

Daniëlle Tacken

Werkdagen: maandag – woensdag – donderdag- vrijdag

 

 

Dear Parents and Guardians,

I want to inform you about my new job, as of February 1 I will work within the External Service of our school board, the SKPO.
I have enjoyed working at BS 't Slingertouw over the past few years and am incredibly proud of how the BS 't Slingertouw team has embarked on new developments. 
In my work, as a sen coördinator, I have experienced that together, we try to give every child, here in the neighbourhood, the best possible education. I really see my new job as an opportunity to distribute "our Slingertouw method" to all schools within the SKPO and I would like to thank you all for the nice and constructive conversations.

Sincerely, Kim van Pol
 

Extra information:
Maaike van den Bemt is long term absence.
Jacqueline van de Perre is with maternity leaf.
Due these developments, we have new colleagues:

 

Grasland: 
Groepen 1 & 2 & 3a:  
Stefanie van Stipdonk 
Werkdagen: monday- tuesday-wednesday
 
Groepen 3c, 4 e& 5: 
Joyce Jansen
Werkdagen: monday- tuesday- friday
 
Groepen 3b, 6, 7 & 8:

Jill Grant

Werkdagen: – tuesday- thursday – friday

 

Waterrijk:

Groepen 1, 2, 3 & 4:

Marlieke Rombouts

Werkdagen: monday

Prisca Thönissen 

Werkdagen: wednesday (every other week)

 

Groepen 5 & 6:

Jiska Magusin

Werkdagen: monday -wednesday-thursday

 

Groepen 7 & 8:

Daniëlle Tacken

Werkdagen: monday – wednesday – thursday – friday 

Delen: