Update Kerstmarkt

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanmiddag en vanavond vindt onze kerstmarkt plaats.

Door de weersomstandigheden hebben we besloten om de Kerstmarkt volledig naar binnen te verplaatsen op locatie Grasland. De Blinkerd komt hierbij dus te vervallen. 

Om de kerstmarkt vlotjes te laten verlopen, is er een looproute door de school. Graag verzoeken we u deze route te volgen en elkaar de ruimte te geven. De markt duurt van 17:00 uur tot 19:00 uur. U kunt elk moment hiertussen binnen komen lopen.
Via de rode loper kunt u het schoolgebouw betreden. Deze is te vinden aan het schoolplein. 
Op alle verdiepingen kunt u bonnen/strippenkaarten kopen middels een QR-code. Zoals eerder geconmmuniceerd kunnen we helaas geen contant geld of pin accepteren. U hoeft dus niet direct bij de ingang te wachten. 

We verzoeken u zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen. Mocht u toch met de auto zijn, dan is er bij de Sliffertsestraat tegenover het scoutinggebouw een parkeerterrein. 

We hopen er een fantastische avond van te maken samen en wensen u alvast fijne feestdagen! 

De opbrengsten van de markt zullen gaan naar Stichting War Child, het WNF en KIKA. 

------------------------------------------------------------------------------------

Dear Parent(s)/Guardian(s),

This afternoon and tonight our Christmas Market will take place.

Due to the weather conditions we have decided to move the Christmas market completely inside at location Grassland. The Blinkerd will therefore be cancelled. 

To make the Christmas market run smoothly, there is a walking route through the school. Please follow this route and give each other space. The market will last from 17:00 to 19:00. You can walk in at any time in between.
You can enter the school building via the red carpet. This can be found at the school playground. 
On all floors you can buy vouchers/strip cards. So you do not have to wait directly at the entrance. 

We ask that you come to school on foot or by bicycle as much as possible. If you do come by car, there is a parking lot at Sliffertsestraat across from the scout building. 

We hope to make it a great evening together! We wish you already a merry Christmas. 

Proceeds from the market will go to the War Child Foundation, WNF and KIKA.