Vervolg Star Class na-schoolse toneellessen.

Vervolg Star Class op ’t Slingertouw           
 
Vanaf 24 november biedt Enthousiasment een productiecursus aan die erop gericht is om samen met de kinderen te komen tot een korte theatervoorstelling die aan het einde van de cursus aan ouders, vrienden en bekenden getoond wordt. De voorstelling wordt op maat geschreven vanuit de ideeën van deelnemende kinderen. 
 
Hieronder even alles op een rijtje m.b.t. deze productiecursus : 
  
Data en tijden 
Locatie :  basisschool ’t Slingertouw (de cursus wordt zowel op locatie Grasland als op Waterrijk verzorgd)     
Data :  24 november (inventarisatie ideeën kinderen voor schrijven script)
1 december, 8 december, 15 december,  12 januari, 19 januari, 26 januari
                                2 februari, 9 februari (start direct na schooltijd), 23 februari, 1 maart (repetities)
8 maart (voorstelling)
Tijd :  15:00 tot 16:00 (kinderen worden vanaf 14:45 opgevangen)
Cursusprijs :  € 132,50   
 
Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Uw kind krijgt op school ook nog de papieren flyer mee. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het strookje uit de flyer in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar :
Enthousiasment 
Hulst 11 
5662 TC Geldrop  
 
 
 
Continuation Star Class on 't Slingertouw
 
From November 24, Enthousiasment offers a production course aimed at creating a short theater performance together with the children, which is shown to parents, friends and acquaintances at the end of the course. The performance is tailor-made based on the ideas of the participating children.
 
Below is a summary of everything related to this production course:

  

Dates and times
Location: primary school 't Slingertouw (the course is provided at both the Grasland and Waterrijk location)
Dates : November 24 (inventory ideas children for writing script)
December 1, December 8, December 15, January 12, January 19, January 26
February 2, February 9, (starts after school) February 23, March 1 (rehearsals)
March 8 (performance)
Time : 15:00 to 16:00 (children are taken care of from 14:45)
Course price : € 132.50
 
For more information you can always call 040-2572410 or send an email to info@enthousiasment.nl. If you would like to register your child, please send an email to info@enthousiasment.nl. You will then receive a registration email from us by return. Your child will also receive the paper flyer at school. You can also use this for registration by filling in the slip from the flyer, photographing it and emailing it back. You may also send the slip by post to:
 
Enthousiasment 
Hulst 11
5662 TC Geldrop