Vrijwilligers voor de Schoolbieb gezocht!

Vrijwilligers gezocht! 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die onze biebteams willen komen versterken. Je werkt op een vaste dag van 8.30-10.00 samen met een andere ouder en helpt kinderen bij het zoeken van een geschikt boek. Ook het opruimen en ordenen van de ingeleverde boeken hoort er natuurlijk bij. Een keer mee draaien en kijken of het iets voor je is kan altijd!  

  

Voor de bieb op Grasland zijn we op zoek naar ouders voor woensdag en vrijdag 

Geef je op bij c.thomas@skpo.nl   

 

Voor de bieb op Waterrijk zijn we op zoek naar ouders voor maandag en vrijdag. Geef je op bij e.segers@skpo.nl  

 

Parent help  

We are looking for enthusiastic parents to join our library teams. You will work on a fixed day from 8.30-10.00 together with another parent and help children to find a suitable book. Cleaning up and organizing the returned books is also part of the job. You can always join us and see if it is something for you!  

  

For the library on Grasland we are looking for parents for Wednesday and Friday 

Sign up at c.thomas@skpo.nl   

 

For the library at Waterrijk we are looking for parents for Monday and Friday

Sign up at e.segers@skpo.nl